Misiune/ ViziuneSunteți aici: Acasă » Misiune/ Viziune

 

SCURT ISTORIC

 

 

 

 

IMPORTANT!!!

Începând cu data de 15 decembrie 2023, la Casa Corpului Didactic Neamţ se va putea efectua plata taxei de curs aferentă programelor de formare continuă, utilizând și Cardul de  Prima de carieră didactică.

Plata se va face prin POSla sediul C.C.D. Neamţ – str. Petru Rareş, nr.24 – Secretariat, de luni până joi, interval orar 09.00-15.00.

 

 

 

Casa corpului didactic este o instituţie cu o istorie relativ scurtă şi cu un destin instabil. A fost propusă spre înfiinţare în anul 1969, fiind apoi desfiinţată în 1986. După reînfiinţare în anul 1990, există neîntrerupt în fiecare dintre judeţele ţării, în prezent. Legea educaţiei naţionale şi Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic circumscriu rolul acestei instituţii în sistemul educaţional românesc. Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic a fost aprobat prin O.M. nr.5.554 din 7 octombrie 2011.

Prin statutul ei, casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, funcţionează în fiecare judeţ şi poate organiza fililale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti. Din punct de vedere metodologic este subordonată Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean. Ca instituţie din sistemul de învăţămât preuniversitar, casa corpului didactic este centru de resurse şi de asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acreditata ca furnizor de formare continuă.

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Viziunea: Organizaţiei noastre este să asigure calitatea în învăţământul preuniversitar nemţean prin creşterea competitivităţii sistemului de formare a personalului din şcolile nemţene.

Deviza: „Este uşor să înveţi a merge, important este încotro te îndrepţi….”

Valori: „Pentru a avea cultură, trebuie să manifestăm un anumit „patetism al sufletului”     (T. Vianu)