Misiune/ ViziuneSunteți aici: Acasă » Misiune/ Viziune

CUVÂNT ÎNAINTE

                    Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru cariera didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. În contextul actual, Misiunea Casei Corpului Didactic Neamț cere impetuos o comunicare mai atentă, găsirea de soluții, împărtășirea exemplelor de bună practică, astfel încât să poată fi descoperite metode universal-valabile de educație și formare. Inovația pedagogică este necesară, iar împărtășirea ideilor salvatoare. Activitatea de formare a cadrelor didactice este, în momentul de față, influențată de interacțiunea, în mod diferit, cu spațiul virtual. Experiențele pozitive ale profesioniștilor de la Casa Corpului Didactic Neamț au permis adaptarea rapidă la noile realități și desfășurarea online a cursurilor și a activităților metodice, științifice și culturale.

Am analizat avantajele și oportunitățile pe care instruirea la distanță le poate oferi și am ținut cont de limitele și dificultățile ce pot să apară. Toate cursurile derulate prin Casa Corpului Didactic Neamț, ce vor viza dezvoltarea competențelor digitale, reprezintă consecințele firești ale nevoii de formare pe care o au cadrele didactice, aflate astăzi în fața unei noi provocări. Parcurgerea acestor programe de formare reprezintă un sprijin serios pentru cadrele didactice puse în fața faptului împlinit: acela de a lucra pe platforme digitale online, de a lucra cu aplicaţii de tipul Virtual Classroom, Google Meet sau Zoom. Trecerea de la formarea față în față la formarea online presupune și o pliere, pe cerințele actualului, a realităților imediate. Activitățile de formare continuă vin în sprijinul cadrelor didactice interesate să desfășoare cursuri menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională. Mutându-se online, cursurile avizate vor fi cu precădere gratuite.

Activitățile de tradiție ale Casei Corpului Didactic Neamț, chiar și Simpozionul Internațional Școala Modernă – Tradiție și inovație, vor îmbrăca haina nouă a modernului și vor avea o derulare online. Totuși, Oferta de programe de formare continuă a CCD Neamț va include, din anul școlar următor, o serie de programe centrate pe curriculum, pe evaluare și pe dezvoltare profesională, care să faciliteze procesul instructiv-educativ, desfășurat de toate categoriile de personal didactic.

Cu aceste gânduri de colaborare și deschidere către toți partenerii noștri, echipa CCD Neamț vă este alături într-un demers constructiv, în deplină armonie cu deviza proprie: Este ușor să înveți a merge, important este încotro te îndrepți.

 

 

DIRECTOR CCD NEAMȚ,

PROF. GABRIELA BANU

 

 

SCURT ISTORIC

 

 

Casa corpului didactic este o instituţie cu o istorie relativ scurtă şi cu un destin instabil. A fost propusă spre înfiinţare în anul 1969, fiind apoi desfiinţată în 1986. După reînfiinţare în anul 1990, există neîntrerupt în fiecare dintre judeţele ţării, în prezent. Legea educaţiei naţionale şi Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic circumscriu rolul acestei instituţii în sistemul educaţional românesc. Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic a fost aprobat prin O.M. nr.5.554 din 7 octombrie 2011.

Prin statutul ei, casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei Nationale, funcţionează în fiecare judeţ şi poate organiza fililale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti. Din punct de vedere metodologic este subordonată Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Nationale iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean. Ca instituţie din sistemul de învăţămât preuniversitar, casa corpului didactic este centru de resurse şi de asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acreditata ca furnizor de formare continuă.