Misiune/ ViziuneSunteți aici: Acasă » Misiune/ Viziune

 

SCURT ISTORIC

 

 

 

 

 

Casa corpului didactic este o instituţie cu o istorie relativ scurtă şi cu un destin instabil. A fost propusă spre înfiinţare în anul 1969, fiind apoi desfiinţată în 1986. După reînfiinţare în anul 1990, există neîntrerupt în fiecare dintre judeţele ţării, în prezent. Legea educaţiei naţionale şi Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic circumscriu rolul acestei instituţii în sistemul educaţional românesc. Regulametul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic a fost aprobat prin O.M. nr.5.554 din 7 octombrie 2011.

Prin statutul ei, casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, funcţionează în fiecare judeţ şi poate organiza fililale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti. Din punct de vedere metodologic este subordonată Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean. Ca instituţie din sistemul de învăţămât preuniversitar, casa corpului didactic este centru de resurse şi de asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acreditata ca furnizor de formare continuă.