C.D.I.Sunteți aici: Acasă » C.D.I.

La invitația Casei Corpului Didactic din Piatra-Neamț am scris aceste rânduri, fapt ce m-a ajutat să rememorez numeroase situații și episoade din școală, pline de nostalgii și plăcute amintiri. Am retrăit cu emoție o serie de evenimente și experiențe din școală când, sub îndrumarea unor dascăli cu har, am descoperit în diverse activități școlare nonformale, alături de alți colegi de generație, frumusețea unor locuri și spații pline de istorie și poezie, valoarea unor lucruri ascunse în podul bunicilor (devenite ulterior piese de muzeu sau obiecte cu profunde semnificații biografice), înclinația noastră pentru muzică, teatru, fotografie și alte asemenea plăceri nevinovate ale copilăriei și adolescenței. Chiar dacă au trecut ceva ani de atunci m-am bucurat sa aflu că și elevii de astăzi au rămas la fel de interesați și atrași de acele altfel de provocări ale școli, nu neapărat trecute în orarul zilnic, dar căutate de elevi și motivante pentru ei prin efectele și rezultatele finale sau prin impactul și ecoul emoțional pe care-l au în timp.

Adesea îmi place să spun că de la distanță orice vârf de munte pare accesibil; după ce începe urcușul cei mai mulți consideră că este suficient să-l admire. Cred că rolul școlii de azi este să motiveze elevul să dorească să vadă și panorama din vârful muntelui, dar mai ales să susțină încrederea că ar putea ajunge și el sus pe vârf. În acest sens educația nonformală poate fi una dintre traseele accesibile oricărui tip de elev, cu condiția ca marcajul să fie clar, vizibil și atractiv; educatorii și dascălii cu vocație știu la ce mă refer!

Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

        C.D.I.a luat ființă în baza ordinelor de ministru prin care: s-au stabilit reperele proiectului bilateral româno-francez (OM nr.5135/22.12.1999), se aprobă extinderea colaborării
dintre MEC și Serviciul de cooperare și Acțiune Culturală din cadrul Ambasadei Franței la București (OM nr. 3248/1.03.2002 și OM nr. 3707/2.04.2003) respectiv OM nr. 3328/8.03.2002 prin care s-au autorizat C.C.D. – urile să înființeze C.D.I. – uri în cadrul proiectului ”Educație pentru informație în mediul rural defavorizat”.Cadrele didactice selectate, în marea lor majoritate, au mai beneficiat de o formare specifică în cadrul proiectului ”Educație pentru informație în mediul rural defavorizat”precum și din activitățile de instruire specifice periodice. Ei reprezintă o ”resursă caldă” prea puțin valorificată, ori prin acest proiect experiența lor va fi transferată, prin acțiuni de formare directe ”face to face” pe care le vor susține în C.D.I.-urile din școlile selectate la nivelul fiecărui județ pentru profesori și elevi.
Se vor pregăti, organiza și desfășura activități concrete de educație nonformală conform repartizării pe cele 5 acțiuni pe județe. Elevii au fost selectați funcție de frecvența și pasiunea cu care au participat la activitățile din CDI motivați fiind că devin ”resursă caldă tânără” pentru restul colectivelor de elevi ca beneficiari indirecți dar și ca vectori demultiplicatori de civism european, de comunicator și animator socio-educativ.
Cu membrii grupului țintă au fost aduși în același loc oameni care au experiență în ceea ce privește o metodă de învățare în context nonformal și care are potențial de a fi folosită în proiecte și activități de tineret, pentru a-i pune în contact cu alți oameni 11 care lucrează în diverse organizații pe educație și apărarea și promovarea drepturilor omului, elevii sunt marii beneficiari ai unei astfel de metode și cei ce ”mâine” vor promova astfel de modele în viața reală.

Prof. Florentina Moise
director Casa Corpului Didactic Neamt

C.D.I. – Liceul “Mihail Sadoveanu” Borca


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Liceul “Mihail Sadoveanu” Borca

C.D.I. – Şcoala gimnazială nr.1 Bicaz


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Şcoala gimnazială nr.1 Bicaz

C.D.I. – Şcoala gimnazială nr.1 Bicaz Chei


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Şcoala gimnazială nr.1 Bicaz Chei

C.D.I. – Şcoala gimnazială Rediu


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Şcoala gimnazială Rediu

C.D.I. – Şcoala gimnazială “Iulia Halaucescu” Tarcau


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Şcoala gimnazială “Iulia Halaucescu” Tarcau

C.D.I. – Liceul Tehnologic Adjudeni


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Liceul Tehnologic Adjudeni

C.D.I. – Şcoala cu clasele I-VIII Văleni


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Şcoala cu clasele I-VIII Văleni

C.D.I. – Școala gimnazială “Ieremia Irimescu” Brusturi


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Școala gimnazială “Ieremia Irimescu” Brusturi

C.D.I. – Școala gimnazială “Vasile Alecsandri” Roman


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Școala gimnazială “Vasile Alecsandri” Roman

C.D.I. – Școala gimnazială,comuna Moldoveni, Neamt


Posted in C.D.I.

|
Comentariile sunt închise pentru C.D.I. – Școala gimnazială,comuna Moldoveni, Neamt

Regulament de organizare si functionare a CDI

ORDIN nr. 5556 din 7 octombrie 2011


Posted in C.D.I., Legislaţie

|
Comentariile sunt închise pentru Regulament de organizare si functionare a CDI