SIMPOZIONULUI NAŢIONAL CU TEMA „EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI – ÎN CONTEXT EUROPEAN