Expoziţie de carte: MARI VALORI ALE LITERATURII ROMÂNE – CEZAR PETRESCU ŞI ION CREANGĂ