Conferinţa Regională „Abordarea absenteismului şi a abandonului şcolar din perspectiva ecosistemelor sociale”