CERCUL BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI DIN JUDEŢELE NEAMŢ ŞI GALAŢI