ANUNŢ DEMARARE ACORDARE STIMULENTE PENTRU PERFORMANŢĂ (BURSE)