ZILELE CASEI CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ – PREGĂTIREA TINERILOR CAPABILI DE PERFORMANŢĂ ÎN CENTRELE DE EXCELENŢĂ