Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de suplinitor