Raport anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala pentru anul 2014 la C.C.D. Neamt